Formality a ceník

 

Jak postupovat při podání žádosti

 
Zájemci o službu, případně osoby zájemcem požádané, mohou kontaktovat jakéhokoli zaměstnance zařízení, který podá základní informace v rozsahu letáku a předá kontakt na sociálního pracovníka.
První kontakt se sociálním pracovníkem je možný - emailem, písemnou formou, osobní návštěvou, ústním kontaktem (telefonicky).

Postup:

1.
email - sociální pracovník podá základní informace v rozsahu letáku a v případě zájmu připojí formulář žádosti a lékařského vyjádření (rozklikněte: žádost + lékařská zpráva). Vyplněnou žádost zašle či osobně donese zájemce do Domova. Žádost se opatří podacím razítkem, zkontrolují se náležitosti, v případě kompletnosti žádosti je žádost zaevidovaná v "Evidenci žadatelů", v opačném případě po telefonické konzultaci doplněny chybějící údaje nebo zasláno zpět k doplnění.

2.
písemná forma (pošta) - sociální pracovník žádost opatří podacím razítkem "kdy došla, č.j.", zkontroluje náležitosti žádosti, v případě kompletnosti žádosti je zaevidována v "Evidenci žadatelů", v opačném případě po telefonické konzultaci doplněny chybějící údaje nebo zasláno zpět k doplnění.

3.
osobní návštěva (zájemce/rodina) - sociální pracovník podá zájemci základní informace v rozsahu letáku (informaci může podat pracovník v přímé péči) a pokud zájemce vyjádří zájem, předá mu formulář žádosti, kterou v případě zájmu pomůže SP zájemci vyplnit. Předá zároveň i formulář vyjádření lékaře.

4.
telefonicky - sociální pracovník podá zájemci základní informace v rozsahu letáku (informaci může podat pracovník v přímé péči) a nabídne mu zaslání žádosti, osobní vyzvednutí formulářů, či stáhnutí na webových stránkách Domova.
V případech, že nemůžeme poskytnout zájemci službu, SP nabídne kontakty i na další zařízení sociálních služeb.
Kompletní žádost je zaevidována v "Evidenci žadatelů" dle data přijetí kompletní žádosti (podepsaná, vyplněná žádost, vyjádření lékaře). V této fázi může sociální pracovník zájemce odmítnout v případě, že nespadá do vydefinované cílové skupiny Domova (z důvodu věku). Tuto skutečnost oznámí zájemci písemnou formou.
Pokud zájemce vyhovuje cílové skupině, vyjádření lékaře konzultuje vrchní sestra s lékařem Domova.
Odmítnutí zájemci jsou zapsáni do "Evidence ostatních žadatelů" a jejich žádost je vyřazena, jednání je ukončeno a žádost je dána do archivu.

Při podání žádosti prosím zvažte závažnost Vaší situace, v současné době již neexistují žádné pořadníky, nedoporučujeme proto podávat si žádost „pro jistotu“, žadatel by měl být připraven k nástupu, jakmile se uvolní místo. Při přijetí do Domova nezáleží na tom, jak dlouho u nás máte podanou žádost, jediným kritériem pro přijetí je aktuální nepříznivá sociální situace seniora, kterou již není nadále schopen řešit ani s pomocí rodiny či někoho blízkého, ani s pomocí pečovatelské služby nebo např. služby osobní asistence v místě, kde žije.

Co s sebou do Justynky při příjmu: seznam zde

 
 

Ceník

 
Ceník úhrad platný od 1. 1. 2021, klikněte: zde

Od 1. 1. 2020 zvýšení úhrad ubyt/1den strava/1den celkem za měsíc
úhrada za ubytování: - jednolůžkový pokoj 210,- 160,- 11 100,-

- dvoulůžkový pokoj 210,- 160,- 11 100,-
- třílůžkový pokoj 210,- 160,- 11 100,-
Od 1. 1. 2020 zvýšení úhrad u diabetiků ubyt/1den strava/1den celkem za měsíc
úhrada za ubytování: - jednolůžkový pokoj 210,- 170,- 11 400,-

- dvoulůžkový pokoj 210,- 170,- 11 400,-
- třílůžkový pokoj 210,- 170,- 11 400,-

Tyto částky jsou platby za pobyt a stravu.
Péče
je hrazena zvlášť příspěvkem na péči ve výši přiznané Úřadem práce.