Formality a ceník

 

Jak postupovat při podání žádosti

 
Zájemci o službu, případně osoby zájemcem požádané, mohou kontaktovat jakéhokoli zaměstnance zařízení, který podá základní informace a předá kontakt na sociální pracovnici.

Zaevidování žádosti a poskytnutí podrobnějších informací mají na starosti sociální pracovnice.

První kontakt se sociální pracovnicí je možný:

- emailem na: dojustynkas1@seznam.cz

- písemnou formou - poštou na adresu: DO Justynka, Komenského náměstí 212, 549 31 Hronov

- osobní návštěvou - zvoňte u vchodu z náměstí, na zvonek sociální pracovnice

- telefonicky na čísle: 602 665 634Formuláře potřebné pro podání žádosti:

(rozklikněte: žádost + lékařská zpráva).

Na formuláři žádosti je důležitý vlastnoruční podpis žadatele. Bez souhlasu žadatele není možné žádost podat. Výjimka je jen u žadatelů neschopných podpisu ze zdravotních důvodů, v tom případě potvrdí tuto neschopnost ošetřující lékař. Ale žadatel musí být vždy v rámci svých konkrétních omezení o podání žádosti informován.

Lékařskou zprávu vyplňuje jeho praktický lékař nebo v případě hospitalizace ve zdravotnickém zařízení jeho aktuálně ošetřující lékař. Oba formuláře je třeba dodat sociální pracovnici DO Justynka a to osobně, poštou nebo naskenované emailem.Při podání žádosti prosím zvažte závažnost Vaší situace, v současné době již neexistují žádné pořadníky, nedoporučujeme proto podávat si žádost „pro jistotu“, žadatel by měl být připraven k nástupu, jakmile se uvolní místo. Při přijetí do Domova nezáleží na tom, jak dlouho u nás máte podanou žádost, jediným kritériem pro přijetí je aktuální nepříznivá sociální situace seniora, kterou již není nadále schopen řešit ani s pomocí rodiny či někoho blízkého, ani s pomocí pečovatelské služby nebo např. služby osobní asistence v místě, kde žije.

Co s sebou do Justynky při příjmu: seznam zde

 
 

Ceník

 
Ceník úhrad platný od 1. 4. 2022, klikněte: zde

Od 1. 4. 2022 zvýšení úhrad ubyt/1den strava/1den celkem za měsíc
úhrada za ubytování: - jednolůžkový pokoj 250,- 205,- 13 650,-

- dvoulůžkový pokoj 240,- 205,- 13 350,-
- třílůžkový pokoj 240,- 205,- 13 350,-Ceny jsou stejné pro všechny diety a formy stravování.

Tyto částky jsou platby za pobyt a stravu.

Péče
je hrazena zvlášť příspěvkem na péči ve výši přiznané Úřadem práce (např. klient na dvoulůžkovém pokoji zaplatí 13. 350 Kč za pobyt a stravu + 12. 800 Kč, pokud pobírá příspěvek na péči ve 3. stupni závislosti).