Domov pro seniory HRONOV

+420 491 482 462

Domov odpočinku ve stáří

... i podzim života může být pestrý

Domácí prostředí podobné tomu

na které jste byli zvyklí celý život

Zázemí, kde se budete cítit

bezpečně a spokojeně

Domov odpočinku ve stáří JUSTYNKA Hronov

Domov odpočinku ve stáří je samostatný právní subjekt, jehož zřizovatelem je město Hronov, a do provozu byl uveden v dubnu 1995.

JUSTYNKA se nachází v klidné části města. Po několika minutách pěší chůze se ocitneme na hronovském náměstí. V přilehlém parku se nachází rodný domek Mistra Aloise Jiráska a jeho socha, také zde vyvěrají minerální prameny „Hronovka" a „Regnerka".

Co chceme

Posláním Domova odpočinku ve stáří Justynka je umožnit níže uvedenému okruhu seniorů, kteří vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí, prožít aktivní a důstojné stáří v zařízení domácího typu a důstojně je doprovodit poslední fází jejich života.

Služby poskytujeme na principech

Image
zachovávání lidské důstojnosti
podpory do výše postižení
individuálně určených potřeb
aktivního působení na osoby
podpory samostatnosti
neprohlubování „závislosti na službě“
posilování sociálního začleňování
poskytování služby v náležité kvalitě
dodržování lidských práv a svobod

Pro jaký okruh seniorů tu jsme

  • pro seniory starší 65 let, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a k řešení této situace potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby
  • služba je určena pro osoby s trvalým bydlištěm v Hronově nebo s prokázanou vazbou na Hronov a dále pro zájemce z obcí správního obvodu města Hronova: Velké Poříčí, Žďárky, Vysoká Srbská, Stárkov

Pro koho tu nejsme

  • pro občany, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • pro občany, kteří nejsou schopni pobytu v domově pro seniory z důvodu akutní infekční nemoci
  • pro občany, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

"Nikde se nemusela domlouvat, nikde vtírat, všude ji rádi přijali. Veselé děvče bylo vlídné, pěkně pozdravilo, s každým pohovořilo, pro vše mělo nelíčené, upřímné účastenství."

Dlouhodobé cíle domova:

  1. Domov odpočinku ve stáří Justynka je na Hronovsku vyhledávanou organizací
  2. Optimální zajištění personálního obsazení a fungování služby
  3. Zvýšení bezpečnosti klientů
  4. Zlepšení vybavení Domova v souvislosti se snížením samostatnosti klientů
  5. Organizace je zapojena do projektové aktivity KHK v oblasti paliativní péče
Image

Vize na roky 2021 - 2025

Bezpečné a komfortní prostředí přizpůsobené potřebám klientů.

Domov odpočinku ve stáří Justynka je na Hronovsku vyhledávanou organizací, využívající moderní systémový přístup k zajištění kvality poskytovaných služeb pro seniory. Kvalita péče je podpořena efektivní spoluprací všech zúčastněných stran. Ke spokojenosti klientů přispívá kvalitní výběr a vzdělávání pracovníků, týmová spolupráce, bezpečné prostředí a vybavení přizpůsobené stavu a potřebám klientů.

Aktuality z našeho domova

01. 07. 2024

Dne 27. 7. 2024 se v čase 9-11 hod. na společenské místnosti DO Justynka bude konat...

22. 09. 2022

Dne 21. září 2022 proběhla v našem domově akce Loučení s létem.

25. 08. 2022

Dne 23. srpna 2022 proběhla akce Senior bez nehod.

Kontaktujte nás

Domov odpočinku ve stáří JUSTYNKA
Komenského náměstí 212, 549 31 Hronov

Tel.: +420 491 482 462
E-mail: do_justynka@cmail.cz

Pár slov na závěr

Snahou nás všech je vytvořit prostředí, kde se budete cítit bezpečně, spokojeně, a kde v nás, zaměstnancích najdete, klid, jistotu a zázemí pro své důstojné stáří.

Přejeme Vám hodně pěkných chvil strávených se svými vrstevníky, navázání nových vztahů a přívětivé domácí prostředí podobné tomu, na které jste byli celý život zvyklí.

Těšíme se na Vás. Zaměstnanci DO JUSTYNKA